De greidhoeke, het prachtige hart van friesland

Twirrewyn is gelegen aan de rand van de Greidhoeke, het weidegebied tussen de steden Leeuwarden (Ljouwert), Sneek (Snits), Bolsward (Boalsert) en Harlingen (Harns). De Greidhoeke moet je zien, ruiken, horen en voelen. In de Greidhoeke beleef je de vier jaargetijden optimaal. In het voorjaar geniet je van de buitelende kieviten en de ontluikende natuur. Op warme zomerdagen peddel je op de fiets over altijd rustige fietspaden of vaar je met je bootje over de talloze vaarten langs verstilde dorpjes. In de herfst is het genieten als de wind tijdens een lange wandeling aan je jas rukt terwijl de meest fantastische luchten aan de horizon voorbij jagen. En in de winter is de Greidhoeke het gebied waar je heerlijk kunt schaatsen als koning winter ons tenminste goed gezind is. Vanuit Twirrewyn is de Greidhoeke lopend, per boot of op de fiets meer dan het ontdekken waard.


Kaatsen

Kaatsen is in de Greidhoeke een belangrijke sport. In bijna alle dorpen is een actieve kaatsvereniging waar jongens, meisjes, mannen en vrouwen actief kaatsen. In het voorjaar en de zomer organiseren de dorpen kaatswedstrijden waar de eer van het eigen dorp hoog gehouden dient te worden. De belangrijkste wedstrijden zijn de PC voor mannen in Franeker (Frjentsjer), de PC voor dames in Weidum en de Freulepartij voor jongens in Wommels. Meer informatie is te vinden op de site van de KNKB.

Fierljeppen

Fierljeppen is een Friese zomersport waarin de aspecten topsport en kracht onmisbaar zijn. Het doel is om met behulp van een polsstok zo ver mogelijk over een sloot heen te springen. De springer neemt een forse sprint en springt in de polsstok die klaar staat in het water. Vervolgens klimt de springer zo snel mogelijk naar de top van de polsstok en zet zich daarna hard af om zo ver mogelijk aan de overkant van het water te landen. Bij het fierljeppen wint de atleet die de grootste afstand aflegt van de schans naar de eerste afdruk in het zandbed. Meer informatie en zelf fierljeppen? Klik hier.

Steden

In de Greidhoeke liggen vier steden die het bezoeken meer dan waard zijn. Maak kennis met Harlingen (Harns) en geniet van de historische binnenstad, de bedrijvigheid in de binnenhaven of maak een wandeling op de lange pier met uizicht op Vlieland en Terschelling. Bezoek Franeker (Frjentsjer) met het wereldberoemde Planetarium van Eise Eisinga wat sinds 2023 op de wereld erfgoedlijst van de UNESCO staat. Sneek (Snits) mag als vermaarde watersportstad natuurlijk niet ontbreken. Wie kent de Sneekweek niet? En ook Bolsward (Boalsert) is een bezoek meer dan waard.

Dorpen

De vele kleine dorpen in de Greidhoeke zijn onderling verbonden door smalle (vaar)wegen en rustige fiets- en wandelpaden. Vlakbij Twirrewyn vind je het schoolplatenmuseum in Deinum. Van Deinum fiets je binnendoor naar Jorwert waar Geert Mak in het Skriuwershúske het boek “Hoe God verdween uit Jorwerd” schreef en waar elk jaar in de nazomer het, in Friesland wereldberoemde, iepenloftspiel wordt opgevoerd. Als je er toch bent raden we je aan om een kop koffie in het plaatselijke café Het Wapen van Baarderadeel te drinken. Wiuwert is in de Greidhoeke bekend vanwege de vier mummies in de grafkelder van de kerk. Het is nog steeds wetenschappelijk niet bewezen hoe het kan dat de lichamen al vanaf 1609 zó goed bewaard blijven. De grafkelder is een mysterie en herbergt het geheim van Wiuwert.